שוברים וקופונים

שוברים וקופונים, בגדלים שונים וע”ג מגוון סוגי ועוביי נייר, אופציה למידע משתנה, מספור ו/או קודי קופון משתנים וברקודים
אופציה לעיצוב בסטודיו פפירוס